Yuchong Li
Jul. 8, 2015
Best Guangzhou bokeh
Hasselblad 503CX Hasselblad CF 100mm f/3.5 Kodak Portra 400 (120 Film) + Fujifilm Pro 160NS(120 Film)


© 2014 - 2017 Yuchong Li & Xunguang Li